LUDZIE W Don Trucking

Nie próbuj stawiać czoła problemom samodzielnie, poinformuj zleceniodawcę

Firma Don Trucking jest kierowana przez Dyrektora Zarządzającego, Don de Jonga, w Europie Zachodniej i Dariusza Nawrotka, Dyrektora Zarządzającego w Polsce.

Firma Don Trucking  zatrudnia obecnie około 100 pracowników, spośród których 80 to kierowcy, właściwy kapitał firmy. Mogą oni liczyć na wsparcie dyrekcji, personelu administracyjnego, pracowników kierujących pracą kierowców: planerów, razem 12 osób. Planerzy w różnych siedzibach utrzymują kontakt z kierowcami i zleceniodawcami. Także od nich oczekuje się, by całkowicie znali się na swoim rynku.

Don Trucking posiada niehierarchiczną strukturę i dzięki temu bardziej bezpośrednie kontakty. W firmie Don Trucking stawiamy na dobrą komunikację wychodzącą od dyrekcji, pracowników i kierowców jako elementy istotne dla osiągnięcia sukcesu współpracy. Od pracowników i kierowców oczekuje się, by byli proaktywni i komunikowali się w sposób jasny i na czas.

Copy © 2010 DonTrucking