Firma

Dobre planowanie i odpowiednie wykonanie

Świadczenie usług logistycznych z sukcesem jest częścią dobrego planowania i właściwej realizacji opracowanych planów. Don Trucking dba o to, by proces logistyczny przebiegał bez przerwy poprzez opracowywanie ze zleceniodawcą procesów logistycznych i integrowanie systemów IT. Don Trucking dąży do uzyskania optymalnego połączenia jednostek z Europy Zachodniej i Wschodniej u dostawcy, by móc zagwarantować zleceniodawcy jakość. Elastyczność to klucz w tych rozwiązaniach. Od ręki nic nie jest możliwe.

Zarządzanie Łańcuchem Dostaw
|
Dostawca usług logistycznych
|
Don Trucking


W roku 2010 firma Don Trucking osiągnęła dochody ze świadczonych usług w wysokości 5 milionów Euro. 1 stycznia 2011 r. Don Trucking posiadała 61 ciężarówek na drogach i 82 zakontraktowanych kierowców. Poza oddziałami w Holandii i Polsce Don Trucking dysponuje własnym centrum logistycznym w Niemczech.

Copy © 2010 DonTrucking