Wizja

Pracownicy są głównym ogniwem naszej firmy

Don Trucking jest firmą z ambicjami. Ambicjami zmierzającymi do tego, by oferować pracownikom specjalnie do nich skierowane rozwiązania stanowiące wartość dodaną i stać się najlepszą firmą truckingową w Europie Wschodniej. By to osiągnąć, Don Trucking stawia na innowacje w zarządzaniu firmą a także na stosowanie nowoczesnych zastosowań ICT. 

W wizji Don Trucking pracownicy są głównym ogniwem naszej firmy. Chodzi tu o planerów, którzy zajmują się zarządzaniem kontaktami z kierowcami i partnerami handlowymi, a także o kierowców, którzy muszą zdawać sobie sprawę, jakie obietnice stawia swoim kontrahentom zleceniodawca. Do firmy innowacyjnej pasują ludzie, którzy uważają, że problemy są po to, by szukać rozwiązań.

Dzięki niehierarchicznej strukturze organizacyjnej, proaktywnemu zarządzaniu i nowoczesnej technologii informacyjnej Don Trucking jest w stanie zaproponować szybkie rozwiązania w świetle nieoczekiwanych zdarzeń. Krótkie linie, innowacyjne koncepty i jasne uzgodnienia z dostawcami, partnerami, współpracownikami i kontrahentami gwarantują produkt wysokiej jakości po komfortowej cenie rynkowej.

 

Kontekst: Główne wartości firmy Don Trucking

  • Nastawiona na rozwiązania
  • Wzajemne zaufanie, otwarta komunikacja i stwierdzenie, na czym się stoi
  • Profesjonalizm, wysoka jakość, innowacyjność, wysoki poziom ekspertyzy
  • Dbałość o środowisko naturalne

 

Elastyczność jest kluczem do sukcesu, od ręki nic nie jest możliwe

Copy © 2010 DonTrucking