Visie

De medewerkers vormen het hart van het bedrijf

Don Trucking  is een onderneming met ambitie. De ambitie om opdrachtgevers oplossingen op maat te bieden en toegevoegde waarde te leveren en zo uit te groeien tot het beste Oost-Europese trucking-bedrijf. Om dat te bereiken zet Don Trucking  in op innovatie, in de bedrijfsvoering maar ook door gebruik van vernieuwende ict-toepassingen.

In de visie van Don Trucking  vormen de medewerkers het hart van het bedrijf. Dan gaat het om de planners op de vestigingen die de contacten met de chauffeurs en met de relaties verzorgen, maar ook om de chauffeurs, die moeten waarmaken wat de opdrachtgever zijn relaties belooft. Bij een innovatief bedrijf passen mensen die vinden dat problemen vragen om een oplossing.

Dankzij de platte organisatie, proactief management en moderne informatietechnologie is Don Trucking  in staat snel in spelen op onverwachte gebeurtenissen. Korte lijnen, innovatieve concepten en duidelijke afspraken met leveranciers, partners, medewerkers en relaties zorgen voor een hoogwaardig product tegen marktconforme prijzen.

Kadertje: De kernwaarden van Don Trucking

  1. Oplossingsgericht
  2. Wederzijds vertrouwen, open communicatie en zeggen waar het op staat
  3. Professionaliteit, hoogwaardige kwaliteit, innovatief, hoog kennisniveau
  4. Zorg voor de omgeving

Copy © 2010 DonTrucking